...

...

...

Bestuur

 • voorzitter: E. de Haas-Luyendijk
 • secretaris: A. Paulussen-van Delft
 • penningmeester: J. van Golde
 • bestuurslid: M. J. Tillie
 • bestuurslid: M. Salet-Simmers
 • bestuurslid: S. Olischlager

Comitee van Aanbeveling

 • dhr. Henri.B. Ceha, BSc, MBA, gepens. Geophysicus.
 • drs. Emma Crebolder, dichteres
 • dr.H.F.H.G. Defesche, neurochirurg
 • mevr. prof. mr. E. Prakken, em. hoogleraar strafrecht UM
 • prof. dr. ir. J.N.C. van Geel, em. hoogleraar kerntechnologie TUD
 • prof .dr. L.L.G. Soete em. hoogleraar economie UM
 • prof. dr. K.R. Westerterp, hoogleraar humane energetica UM
 • dhr. J. Wevers, oud wethouder gemeente Maastricht
...


IN MEMORIAM professor Peter van Wijmen.
Professor Peter van Wijmen is op 8 juni 2015 overleden.
Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst waaronder zijn hoogleraarschap Natuurbeschermingsrecht. Zijn oratie “Recht doen aan de Natuur”, is onderwerp van een lezing voor SES en haar achterban geweest.
In zijn oratie schrijft hij o.a. “De Natuur kan niet worden vervangen, zij is niet substitueerbaar.” Professor van Wijmen was een groot natuurliefhebber.
Enkele jaren geleden heeft hij erin toegestemd toe te treden tot ons comité van aanbeveling, dat is door ons als een grote eer ervaren.

Wij betreuren zijn dood en missen zijn steun, maar zijn inspiratie blijft.


BEDANKT


Maastricht, 2016

Geachte donateur,

Grote dank voor uw donatie !
Dat wij na 15 jaar nog op onze donateurs mogen rekenen, ervaren wij als bewijs van erkenning voor het werk van onze Stichting.

Het is een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Met dankbare groet namens het bestuur.
Betty de Haas-Luyendijk en Annemarieke Paulussen-van Delft


U bent om te besturen uitverkoren
en bovenal te luist’ren naar wijs of lied.
In elk vers kan de vroede horen
wat in een volkstuin bloeit, wat niet.

Emma Crebolder

...

Draag een helm voor de winning
van deze erfenis. De zee liet
haar schelpen en maashagedissen
achter tot lagen waarin het te voordelig uitgraven was.

Breekbaar wel en te verpulveren
is die historie. Bewaar wat over is.

Draag een hoed in de groeve.
Een kroon want een kind werd geboren
op een grottekening aan de mergel-
wand. Licht ons bij. Bewaar
het, een kind, ach God.

Emma Crebolder

Mijmerend op de
Mergelweg besef ik plots
alle mergel weg

Sander Bisscheroux

...
...


25 april 2013
Benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau de secretaris van Stichting EnciStop:

Annemarieke Paulussen-van Delft.
...

Op 17 februari 2016 had het DB van SES een plezierig kennismakings gesprek met burgemeester Annemarie Penn- te Strake.