Het prachtige Natuurmonument de Sint Pietersberg staat hoog aangeschreven bij wetenschappers in heel Europa.
Omwonenden en milieuactivisten zien al tientallen jaren met lede ogen hoe dit gebied wordt vernietigd door de afval/cement-industrie ENCI/Heidelberg.

Welkom bij EnciStop

Waarom Stichting EnciStop ?

De directe aanleiding voor de oprichting van de Stichting ENCI STOP ( SES ) in 2001, was de bekendmaking dat het cementbedrijf ENCI tot diepere mergelwinning in de Sint Pietersberg wilde over gaan. Er was toen sprake van winning tot 2030 of zelfs tot 2050.

Waar het o.a. om gaat:
  • Afgraving van 125 ha met vernieling van gangenstelsels.
  • Onttrekking van grote hoeveelheden zuiver grondwater verdroogt het Jekerdal.
  • Een negatieve bijdrage aan de luchtkwaliteit o.a. door het verstoken van milieubelastend afval.
  • Geluids-, stank- en stofoverlast.
  • Een enquête in de gemeente Maastricht toonde aan dat 70% van de bevolking voorstander is van beëindiging van de mergelwinning per 1 januari 2015.
  • Om vergunning te krijgen voor afgraving na 2014 moest ENCI in 2009 bewilligen in het Plan van Transformatie ENCI-gebied.

De Stichting Enci Stop zal het transformatieproces kritisch en zorgvuldig volgen.