...

...

...

...

Mededeligen ENCI

Brief van ENCI over OVEN 8


encistop maakt zich zorgen


Overzicht van de OVENSTOPS

22 oktober tot ....
24 september
14 september
6 augustus tot 19 aug.
9 juli tot 20 juli 2018
27 mei tot 26 juni 2018
28 maart tot 14 april 2018
16 feburari tot 28 februari 2018
9 februari 2018
6 november tot 20 november 2017
23 juni tot 10 juli 2017
6 mei tot 21 mei 2017
10 febr. to 28 febr. 2017
24 dec 2016 tot 6 janari 2017
14 november tot 23 november 2016
15 oktober tot 30 oktober 2016
16 september tot 26 september 2016
11 augustus tot 24 augustus 2016
1 juli tot 18 juli 2016
23 mei tot 6 juni 2016
18 april tot 2 mei 2016
14 maart tot 28 maart 2016 2016
25 januari tot 1 februari 2016
22 december 2015 tot 10 januari 2016

Info van vóór 2015

klik hier

Electronisch Milieuverslag 2014

klik hier

ENCI is er toe gedwongen via een beroep bij de Raad van State aangespannen tegen de nieuwe milieuvergunning door Stichting Enci Stop dat ENCI per 1 jan 2016 haar stikstof uitstoot moet beperken van 800Nm3 naar 500Nm3.
Dat is een verbetering van de luchtkwaliteit rondom de fabriek.

Gegevens van ENCI in 2015 volgens het Milieujaarverslag van ENCI

ENCI onttrok in 2015 493.578 m3 grondwater uit de groeve.

Het aantal vrachten van en naar ENCI was overdag 45589, in de avond 2542, in de nacht 2771.
Dat is een totaal aantal van 50902. Als je de vrachtbewegingen, heen en terug, telt, kom je uit op 201804 vrachtbewegingen.
Volgens de Milieuvergunning van ENCI zijn er per dag (tussen 0.700 uur tot 19.00 uur) 528 vrachtbewegingen vergund mogen er per avond ( tussen 19.00 uur en 23.00 uur) 34 vrachtbewegingen en per nacht ( tussen 23.00 uur en 07.00 uur) ook 34 vracht- bewegingen zijn.
De totale luchtemissies op bedrijfsniveau in 2015.
kwik 11,83
naftaleen: 182,23 kg
SO2 ( zwavel) 88. 250 kg
NOx ( stikstof) 729.339.03 kg.
CO2 ( kooldioxide) 458.491.500 kg.
Totaal stof 19.432 kg.
NH3 ( Amoniak, een anorganische verbinding van stikstof en waterstof) 25.731.83 kg.

Op onze vraag om de emissies naar de lucht vanuit oven 8 is het antwoord van de provincie:
Voor de emissies naar de lucht vanuit oven 8 zijn de eisen/voorwaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer rechtstreeks van toepassing.
Op grond van artikel 5.10 tweede lid van het Activiteitenbesluit dienen :” Alle

monitoringsresultaten op zodanige wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd te worden, dat het bevoegd gezag kan controleren of wordt voldaan aan de toepasselijke emissiegrensvoorwaarden en andere voorschriften”.Er is in het Activiteitenbesluit geen verplichting opgenomen om de monitoringsresultaten aan het bevoegd gezag toe te sturen.
Wij beschikken zodoende niet over de door u gevraagde emissiegegevens.
Aangezien wij de de emissiegegevens derhalve niet onder ons hebben,kunnen en zullen wij u deze ook niet verstrekken.

ENCI verkeer over de Maasboulevard

Conclusie:
Het ENCI verkeer door de verkoop van mergel aan Sibelco is toegenomen met 41 vrachten per dag.
Dat betekent op en neer 82 keer een extra vrachtwagen over de Maasboulevard per dag.
Uit de overzichten blijkt ook dat het vrachtverkeer in 2015 is toegenomen ten opzichte van 2014 overdag met 7521 vrachten, in de avond met 2139 vrachten en in de nacht met 541 vrachten.

Nieuwe Ontwikkelingen